ЗА НАС
FSC® C122043
ПРОДУКТИ
УСЛУГИ
НОВИ МАШИНИ
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ
ЗА НАС

Магма Пак ООД има 20 годишен международен опит в производството на хартиени торби и опаковки.

Предлагаме бързи, качествени и сигурни решения за изработка на луксозни хартиени торби с дизайн на клиента в серии от 250 до 20,000 броя, както и висококачествени торби с усукани дръжки отпечатани на офсетови машини в серии от 1,000 до 300,000 броя.
 
Разполагаме с ново технологично оборудване, което ни позволява да отговорим на най-високите европейски изисвнания за качество, както и да спечелим за клиенти водещи световни фирми и брандове.
 
Фирмата ни предлага полиграфически услуги: висококачествен офсетов печат, ламиниране, топъл печат, щанцоване, структуриране на хартии и картони, продажба на тесктилни шнурове, фолио за топъл ламинат, нови щанц машини и полиграфически ножове.
 
Ако имате въпроси винаги може да се консултирате с нашия екип от специалисти.

 

На 15.12.2015 година Магма Пак ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0234-C01, с което се положи началото на изпълнението на проект „Разширяване на производството в Магма пак ООД” в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“. Проектът предвижда закупуването и въвеждането в експлоатация на "Високопроизводителна 5 цветна офсетова печатна машина с лаков модул" и "Система за изработка на термални офсетови пластини".
 
Обща стойност на проекта: 2 596 550 лв.
Собствено финансиране: 1 687 758 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 908 792 лв.
Европейско финансиране: 772 473 лв.
Национално съфинансиране: 136 318 лв.
 
Във връзка с изпълнението на проект „Разширяване на производството в „Магма пак“ООД“ изпълняван по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г., процедура „ Подобряване на производствения капацитет в МСП, Магма пак ООД обявява процедура за избор на външен изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на „Високопроизводителна петцветна офсетова печатна машина с лаков модул“ и „Система за изработка на термални офсетови пластини“ с две обособени позиции.
 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Уеб Дизайн: ПроСтудио